Python

Python Dosya Okuma

Herkese merhaba, Python yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda Python ile dosya okumayı anlatacağım. Hadi başlayalım !

Dosya Okuma İşlemleri

Python’da bir dosyanın içeriğini okumak için “open” fonksiyonu kullanılır. Open fonksiyonu, bir dosyanın okunması veya yazılması için kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte bir dosya açılıp okunması gösterilmiştir:

with open("dosya.txt", "r") as dosya:
  icerik = dosya.read()
  print(icerik)

Yukarıdaki örnekte, “dosya.txt” adlı dosya “r” (read) modunda açılır ve “with” bloğu içindeki işlemler tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapatılır. “read” metodu, dosyanın tüm içeriğini bir karakter dizisi olarak döndürür ve bu karakter dizisi “icerik” değişkenine atanır. Son olarak, “icerik” değişkeni ekrana yazdırılır.

Dosya Okuma Modları

Dosya okuma işlemleri için kullanılabilecek modlar şunlardır:

 • “r”: Dosyanın sadece okunması için açılır. Dosya okuma işlemi varsayılan olarak “r” modunda gerçekleşir.
 • “rb”: Dosyanın ikili (binary) olarak okunması için açılır.
 • “r+”: Dosyanın hem okunması hem de yazılması için açılır.

Dosya Okuma Metotları

Dosyanın içeriğini okumak için kullanılabilecek metotlar şunlardır:

 • read(): Dosyanın tüm içeriğini bir karakter dizisi olarak döndürür.
 • readline(): Dosyanın bir satırını bir karakter dizisi olarak döndürür.
 • readlines(): Dosyanın tüm satırlarını bir liste olarak döndürür.

Örnek olarak, “dosya.txt” adlı bir dosyada bulunan satırları okuyan bir program şöyle olabilir:

with open("dosya.txt", "r") as dosya:
  for satir in dosya:
    print(satir)

Yukarıdaki örnekte, dosya her satırı için “for” döngüsü kullanılarak okunur ve her satır “satir” değişkenine atanır. Ardından, her satır ekrana yazdırılır.

Dosyanın Parçalı Okunması

Bir dosyanın büyük boyutlarda olması durumunda, dosyanın tamamını belleğe yüklemek hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, büyük dosyaların parçalı olarak okunması daha uygun olabilir. Aşağıdaki örnekte, bir dosyanın parçalı olarak okunması gösterilmiştir:

with open("buyuk_dosya.txt", "r") as dosya:
  while True:
    icerik = dosya.read(1024)
    if not icerik:
      break
    print(icerik)

Yukarıdaki örnekte, dosya 1024 karakterlik parçalar halinde okunur ve her parça “icerik” değişkenine atanır. Eğer “icerik” değişkeni boş bir karakter dizisi ise, yani dosyanın sonuna gelinmişse, “while” döngüsü sonlandırılır.

Dosya Okuma Hataları

Dosya okuma işlemleri sırasında birçok farklı hata türü ortaya çıkabilir. Örneğin, dosyanın bulunamaması, erişim izinlerinin olmaması veya dosyanın bozuk olması gibi hatalarla karşılaşılabilir. Bu hataların yönetimi için “try-except” blokları kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, bir dosyanın açılması sırasında oluşabilecek hataların nasıl yönetilebileceği gösterilmiştir:

try:
  with open("dosya.txt", "r") as dosya:
    icerik = dosya.read()
    print(icerik)
except FileNotFoundError:
  print("Dosya bulunamadı!")
except PermissionError:
  print("Dosyaya erişim izniniz yok!")
except:
  print("Bir hata oluştu!")

Yukarıdaki örnekte, “try” bloğu içinde “dosya.txt” adlı dosya açılır ve okunur. Eğer dosya bulunamazsa “FileNotFoundError” hatası oluşur, dosyaya erişim izni yoksa “PermissionError” hatası oluşur. Bu hataların dışında kalan diğer hatalar için de genel bir hata yönetimi yapılır.

Sonuç

Python programlama dilinde dosya okuma işlemleri oldukça yaygın olarak kullanılır. “open” fonksiyonu kullanarak bir dosyanın içeriği okunabilir ve farklı modlar ve metotlar kullanarak bu işlem yapılandırılabilir. Dosya okuma işlemleri sırasında oluşabilecek hataların yönetimi için “try-except” blokları kullanılabilir.

Evet Python ile dosya okuma işlemi bu şekilde yapılmakta. Tüm Python yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı günler.

Skorumuz:
Oy Vermek İçin Tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu