Javascript

Javascript String Fonksiyonları

Herkese merhaba, Javascript yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda string veritipine ait fonksiyonları anlatacağım. Hadi başlayalım !

JavaScript programlama dili, metin işleme işlevleri için bir dizi farklı fonksiyon sağlar. Bu fonksiyonlar, metinleri kesmek, birleştirmek, aramak ve değiştirmek gibi farklı işlemler yapmak için kullanılabilir. Bu makalede, JavaScript string fonksiyonları hakkında detaylı bir açıklama ve örnek kodlar bulabilirsiniz.

length Propertysi

String’in uzunluğunu bulmak için kullanılır. Fonksiyon, String’in karakter sayısını döndürür.

const str = "JavaScript";
console.log(str.length); // 10

concat() Fonksiyonu

Bir veya daha fazla string’i birleştirmek için kullanılır. Fonksiyon, birleştirilmiş string’i döndürür.

const str1 = "JavaScript";
const str2 = " is amazing";
console.log(str1.concat(str2)); // JavaScript is amazing

indexOf() Fonksiyonu

Belirli bir karakter veya dizeyi aramak için kullanılır. Fonksiyon, bulunan karakterin veya dizenin ilk indeksini döndürür. Eğer belirtilen karakter veya dize bulunamazsa, fonksiyon -1 değerini döndürür.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.indexOf("a")); // 1
console.log(str.indexOf("x")); // -1

lastIndexOf() Fonksiyonu

Belirli bir karakter veya dizeyi sondan aramak için kullanılır. Fonksiyon, bulunan karakterin veya dizenin son indeksini döndürür. Eğer belirtilen karakter veya dize bulunamazsa, fonksiyon -1 değerini döndürür.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.lastIndexOf("a")); // 14
console.log(str.lastIndexOf("x")); // -1

slice() Fonksiyonu

Belirli bir karakter dizisi aralığını kesmek için kullanılır. Fonksiyon, kesilmiş karakter dizisini döndürür.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.slice(0, 10)); // JavaScript
console.log(str.slice(11)); // is amazing

substring() Fonksiyonu

Belirli bir karakter dizisi aralığını kesmek için kullanılır. Fonksiyon, kesilmiş karakter dizisini döndürür.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.substring(0, 10)); // JavaScript
console.log(str.substring(11)); // is amazing

replace() Fonksiyonu

Belirli bir karakter veya dizeyi değiştirmek için kullanılır. Fonksiyon, değiştirilmiş karakter dizisini döndürür.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.replace("JavaScript", "React")); // React is amazing

toLowerCase() Fonksiyonu

String’i küçük harflere dönüştürmek için kullanılır.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.toLowerCase()); // javascript is amazing

toUpperCase() Fonksiyonu

String’i büyük harflere dönüştürmek için kullanılır.

const str = "JavaScript is amazing";
console.log(str.toUpperCase()); // JAVASCRIPT IS AMAZING

padStart() ve padEnd() Fonksiyonları

Bu metodlar, bir dizgeyi belirli bir uzunluğa ulaştırmak için belirtilen bir karakter dizisiyle başlangıçta veya sonunda doldurur. padStart() bir dizgenin başına eklerken, padEnd() sonuna ekler. Bu metodların kullanımı aşağıdaki gibi olabilir:

let str = 'Hello';
let newStr = str.padStart(10, ' ');
console.log(newStr); // "     Hello"

let str2 = 'World';
let newStr2 = str2.padEnd(10, '-');
console.log(newStr2); // "World-----"

Bu örnekte, padStart() metodunda, orijinal dizge Hello’nun önüne boşluk karakterleri eklenir ve toplamda 10 karaktere ulaşması sağlanır. padEnd() metodunda, World dizgesinin sonuna tire karakterleri eklenir ve toplamda 10 karaktere ulaşması sağlanır.

replace() Fonksiyonu

Bu metod, bir dizedeki belirli bir karakter veya karakterlerin tümünü başka bir karakter veya karakterlerle değiştirir. Kullanımı aşağıdaki gibi olabilir:

let str = 'Merhaba Dünya!';
let newStr = str.replace('Dünya', 'JavaScript');
console.log(newStr); // "Merhaba JavaScript!"

Bu örnekte, replace() metodunda, Merhaba Dünya! dizgesindeki Dünya kelimesi, JavaScript kelimesiyle değiştirilir.

slice() Fonksiyonu

Bu metod, bir dizgenin belirli bir kısmını keser ve yeni bir dizge olarak döndürür. Kullanımı aşağıdaki gibi olabilir:

let str = 'Merhaba Dünya!';
let newStr = str.slice(8, 14);
console.log(newStr); // "Dünya"

Bu örnekte, slice() metodunda, orijinal dizge Merhaba Dünya!’dan 8. karakterden başlayarak 14. karaktere kadar olan kısım kesilir ve yeni bir dizge olarak Dünya olarak döndürülür.

split() Fonksiyonu

Bu metod, bir dizgeyi belirtilen bir ayraç veya ayraçlarla böler ve böldüğü parçaları bir dizi olarak döndürür. Kullanımı aşağıdaki gibi olabilir:

let str = 'Merhaba,Dünya,Nasılsın';
let arr = str.split(',');
console.log(arr); // ["Merhaba", "Dünya", "Nasılsın"]

Bu örnekte, split() metodunda, orijinal dizge Merhaba,Dünya,Nasılsın virgül karakterine göre bölünür ve her parça bir dizi elemanı olarak arr adlı bir diziye atanır.

substring() Fonksiyonu

Bu metod, bir dizgenin belirtilen iki indeksi arasındaki karakterleri keser ve yeni bir dizge olarak döndürür. Örnek kod:

let str = 'Merhaba Dünya';
let newStr = str.substring(2, 6);
console.log(newStr);    // 'rhab'

toLocaleLowerCase() ve toLocaleUpperCase() Fonksiyonları

Bu iki yöntem, string’in büyük/küçük harfli versiyonunu döndürürken, kullanıcının bölgesel ayarlarına göre davranır.

let greeting = 'Hello World';
console.log(greeting.toLocaleLowerCase()); // hello world
console.log(greeting.toLocaleUpperCase()); // HELLO WORLD

trim(), trimStart() ve trimEnd() Fonksiyonları

Bu yöntemler, string’in başındaki ve/veya sonundaki boşlukları kaldırmak için kullanılır. trimStart() başındaki, trimEnd() sonundaki ve trim() ise hem başındaki hemde sonundaki boşlukları siler.

let str = '   Hello World!   ';
console.log(str.trim()); // 'Hello World!'
console.log(str.trimStart()); // 'Hello World!   '
console.log(str.trimEnd()); // '   Hello World!'

repeat() Fonksiyonu

Bu yöntem, belirli bir string’i belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılır.

let str = 'Ha';
console.log(str.repeat(3)); // 'HaHaHa'

join() Fonksiyonu

Bu yöntem, bir diziyi bir string’e birleştirmek için kullanılır.

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
let str = fruits.join(', ');
console.log(str); // 'apple, banana, orange'

Evet Javascript’te string fonksiyonları bu şekilde olmakta. Tüm Javascript yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı günler.

Skorumuz:
Oy Vermek İçin Tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu